На МСУ во Битола се одржа настан организиран од Националната Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејно Насилство