Лиса Хенеке од Германија студираше еден семестар на МСУ и го споделува нејзиното искуство како Еразмус+ студент