Габриела Матискова од Универзитетот Масарик во Брно, Чешка ќе студира на МСУ еден семестар