Кшиштоф Шелски од Универзитетот Јан Кохановски од Полска во посета на МСУ во рамките на Еразмус+