Гуслах Ујар и Туба Озтуран во посета на МСУ во рамките на Еразмус+