Претседателот на Интернационалниот Универзитет Еуропа Прима, Амабасадорот Јордан Плевнеш, на проф. д-р Јордан Ѓорчев му го врачи специјалното издание на неодамнешното доделување на наградата ГРАНД ПРИ

Гуслах Ујар и Туба Озтуран во посета на МСУ во рамките на Еразмус+
16 мај 2022
Се одржа деветтото предавање од ППП – „Воведување на нов модел на процена на деца и млади со попреченост во Р. С. Македонија“ од проф. д-р Анита Ристеска и Горан Петрушев
18 мај 2022

Претседателот на Интернационалниот Универзитет Еуропа Прима, Амабасадорот Јордан Плевнеш, на проф. д-р Јордан Ѓорчев му го врачи специјалното издание на неодамнешното доделување на наградата ГРАНД ПРИ

Во чест на долгогодишната соработка меѓу Меѓународниот Славјански Универзитет и Интернационалниот Универзитет Еуропа Прима, претседателот на Универзитетот, Амабасадорот Јордан Плевнеш, на проф. д-р Јордан Ѓорчев, претседател на Управен одбор на МСУ му го врачи специјалното издание на неодамнешното доделување на наградата ГРАНД ПРИ за животно дело на Плевнеш од страна на најстарата институција на европа Француската академија на науките и уметностите.

Во текот на овие 15 години меѓу универзитетите во чест на нивниот 15-годишен јубилеј ќе развијат повеќе европски и светски проекти во рамките на Еразмус+ програмата и универзитетот МСУ се вклучува како копартнер во четирите фестивали што Еуропа Прима ги организира:

Фестивалите на Источна Европа на Париз, Берлин и Вашингтон и фестивалот Актерот на Европа во Преспа.