Делегација од МСУ на Сесловенска конференција во Русија