Студентите од Славјански на студентски концерт во Тамбов, Русија