Пријавување за штандови на Новогодишен фестивал и базар • 22, 23 и 24 декември 2022