24 јануари – Меѓународен ден на образованието

Започна со работа Киноверзум во Велес
21 јануари 2023
Марија Фсадни од Малта студираше еден семестар на МСУ
24 јануари 2023

24 јануари – Меѓународен ден на образованието

Денес е 24 јануари, Меѓународниот ден на образованието. Како високообразовна установа, Меѓународен Славјански Универзитет посветено работи на овозможување подобри услови за учење и попристапно образование за сите.

Веруваме дека доброто, квалитетното и инклузивното образование нуди подобри прилики за сите и е особено важно за постигнување на родовата еднаквост, како и подобар квалитет на живот.

Со обезбедување на бесплатни обуки и работнилници кои се отворени за сите, се залагаме за промоција и развивање на култура за доживотно учење, што е клучно за социјалната инклузија, активното граѓанство, но и личниот развој.