Зимска бајка на Новогодишниот фестивал и базар на Славјански во Свети Николе