Започна реализацијата на практичниот дел од CNC обуката за програмери и оператори – 4 на МСУ во Свети Николе