Започна реализацијата на практичниот дел од CNC обуката на МСУ во Свети Николе