Успешно се одржа првиот час од курсот по руски јазик