Вработените на МСУ во посета на Дневниот центар за лица со посебни потреби во Свети Николе