Проф. д-р Татјана Голубовиќ и проф. д-р Снежана Живковиќ во посета на МСУ во рамките на Еразмус+