Одржана интерактивна работилница на тема „НЕдискриминација“ на МСУ во Битола