Проф. д-р Васко Стамевски, проректор за меѓународна соработка при МСУ, учествуваше на конференцијата „Источна и Југоисточна Европа – безбедносни закани и предизвици“ во Белград, Србија