Во Mayberry Lake – Претор започна меѓународната стручна и научна конфереција Public utility systems development towards sustainability and efficiency

Свеченост по повод пензионирањето на проф. д-р Шеќеринка Ивановска
16 ноември 2022
Доделена наградата „13 Ноември“ за постигнувања во образованието на нашиот проф. д-р Ристо Малчески
19 ноември 2022

Во Mayberry Lake – Претор започна меѓународната стручна и научна конфереција Public utility systems development towards sustainability and efficiency

Денес, 18 ноември 2022 година, започна првата меѓународна стручна и научна конфереција „Public utility systems development towards sustainability and efficiency“ во просториите на Мејбери Лејк во Претор, Република Северна Македонија.

Конференцијата е организирана од страна на Факултетот за безбедносно инженерство при Меѓународен Славјански Универзитет.

На конференцијата земаа учество наши колеги од универзитети од Грција и Економскиот факултет и Факултетот за безбедносно инженерство при Универзитетот во Ниш, Србија.