Свеченост по повод пензионирањето на проф. д-р Шеќеринка Ивановска

Одржана презентација од вработените на ЈП Службен весник на РСМ на кампусот на МСУ
15 ноември 2022
Во Mayberry Lake – Претор започна меѓународната стручна и научна конфереција Public utility systems development towards sustainability and efficiency
18 ноември 2022

Свеченост по повод пензионирањето на проф. д-р Шеќеринка Ивановска

Денес во Mayberry Highway во Свети Николе се одржа свеченост по повод пензионирањето на проф. д-р Шеќеринка Ивановска, професор и поранешен Декан на Факултетот за економија и организација на претприемништво кој работи во склоп на Меѓународен Славјански Универзитет.

Пригодните подароци по повод пензионирањето на проф. д-р Шеќеринка Ивановска од колективот и универзитетот ги врачи ректорката на МСУ, проф. д-р Ленче Петреска.

На свеченоста присуствуваа професори од Факултетот за економија и организација на претприемништво и дел од раководството на универзитетот.