Во библиотеката на МСУ промовирана книгата „Преживеана“ од Слободанка Кузманова

Промовирана книгата „Лево-десно: економијата низ две перспективи“ од проф. д-р Никола Поповски и проф. д-р Трајко Славески
16 септември 2021
Известување и пријавување за октомвриска сесија
22 септември 2021

Во библиотеката на МСУ промовирана книгата „Преживеана“ од Слободанка Кузманова

Меѓународен Центар за Славјанска Просвета, официјалната издавачка куќа на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Институтот за култура и уметност при МСУ организираа промоција на книгата „Преживеана“ од Слободанка Кузманова.

Слободанка Кузманова е студентка на Факултетот за псиихологија при МСУ и ова е нејзино прво автобиографско дело.

Промоцијата се одржа на 18.09.2021 со почеток од 13:00 часот во библиотеката на МСУ пред ограничена публика, согласно протоколите. Настанот беше организиран комбинирано и истовремено можеше да се следи и онлајн, преку платформата Zoom.Настанот го отвори проф. д-р Соња Ризоска Јовановска, директорка на Институтот за култура и уметност при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“. За книгата говореа доц. д-р Ана Чучкова и проф. д-р Мирослав Пендароски.