Викторија Велкова од Канцеларијата за меѓународни односи зема учество на конференцијата организирана од страна на Националната Агенција

Успешно заврши настанот Денови на психологија
28 ноември 2022
Во Битола организирана работилница под мотото „365 – Живот без бариери и дискриминација“
3 декември 2022

Викторија Велкова од Канцеларијата за меѓународни односи зема учество на конференцијата организирана од страна на Националната Агенција

Од 28 до 30 ноември 2022 година во Маврово се одржа конференција организирана од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на која присуствуваа вработени од сите високообразовни институции во Република Северна Македонија кои работат во рамки на Еразмус+ програмата. Претставник од Канцеларијата за меѓународни односи при Меѓународен Славјански Универзитет беше Викторија Велкова.

За време на тридневната конференција се реализираа неколку активности кои беа предводени од вработените на Националната Агенција, односно м-р Александар Богојевски и Анабела Димоска. На конференцијата се дискутираше за приоритетите во високото образование, како и за новите можности кои Еразмус+ програмата ги нуди на високообразовните инсититуции, а беа презентирани и најновите дигитални платформи кои во иднина ќе се користат како дел од иницијативата Еразмус+ без хартија (Erasmus+ Without Paper).

Ваквите настани успешно ги поврзуваат институциите на државно ниво и ги отвараат вратите за поголема соработка не само помеѓу Еразмус+ канцелариите, но и помеѓу универзитетите.