Викторија Велкова од Канцеларијата за меѓународни односи зема учество на конференцијата организирана од страна на Националната Агенција