Во Битола организирана работилница под мотото „365 – Живот без бариери и дискриминација“

Викторија Велкова од Канцеларијата за меѓународни односи зема учество на конференцијата организирана од страна на Националната Агенција
30 ноември 2022
Универзитетска лига: МСУ со победа 5:2 над екипата на УГД – Штип
6 декември 2022

Во Битола организирана работилница под мотото „365 – Живот без бариери и дискриминација“

По повод одбележување на Меѓународниот ден на лицата со попреченост, 3 декември, Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет во соработка со СОУ „Таки Даскало“ од Битола организираше работилница со студентите и учениците под мотото „365 – Живот без бариери и дискриминација“.

На работилницата младите соработуваа изразувајќи го својот креативен потенцијал преку креирање и изработка на разни украси, честитки, модни креации под менторство на професорите од текстилната и графичката струка, училишните психолози м-р Марија Младеновска Димитровска и Наташа Ралева Вучков од СОУ „Таки Даскало“ и доц. д-р Горица Поповска Налевска од Факултетот за психологија при МСУ. Покрај работилницата младите имаа можност меѓусебно да се забавуваат на музичкиот настап на учениците од музичката секција.

Пораката која сакаме да ја испратиме е дека не е доволно само еден ден да им се посвети внимание на овие лица и на нивните права за еднаквост со другите. Секојдневно треба да покажуваме дека сме инклузивно општество без бариери и дискриминација.