Успешно се одржа првиот ден од Деновите на психологија