М-р Борче Серафимовски учествуваше на настанот „Младите и соработка во образованието“