Претставници од МСУ на работна средба организирана од Чадор младинските организации и Студентските сојузи од сите универзитети во Р. С. Македонија