Успешно се одржа онлајн работилницата „Мартинки – изработка и традиција“