Успешно одржан Осмиот меѓународен филозофски дијалог: „Исток -Запад“