Четири вработени од Високата школа за безбедност и економика (ВУСИ) од Пловдив во посета на МСУ во рамки на Еразмус+ програмата