Успешно заврши настанот Денови на психологија на МСУ – 2023