Свечен одбојкарски натпревар по повод децениска соработка со Тамбовскиот универзитет