Студенти од Славјански на студии за двојни дипломи во Русија