Студенти од Славјански на летна школа во Тамбов, Русија