Одржана конференција во контекст на проектот „Кампања за родова инклузија и родово изедначување на правата на жените и девојките со попреченост“

Параглајдеристот Борјан Јовановски на второ место на светската ранг листа
5 јули 2019
Студенти од Славјански на летна школа во Тамбов, Русија
21 јули 2019

Одржана конференција во контекст на проектот „Кампања за родова инклузија и родово изедначување на правата на жените и девојките со попреченост“


Денес, 16.07.2019 (вторник), во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе, беше одржана конференција во контекст на проектот „Кампања за родова инклузија и родово изедначување на правата на жените и девојките со попреченост“ организирана од ЗЛЦП – Велес поддржана од „The Kvinna till Kvinna Foundation“. На конференцијата учество со свое излагање зеде и Вангелица Гаврилова, истакнат стручњак од пракса при МСУ.