Одржана конференција во контекст на проектот „Кампања за родова инклузија и родово изедначување на правата на жените и девојките со попреченост“