Параглајдеристот Борјан Јовановски на второ место на светската ранг листа