Доделени сертификатите на учесниците на обуките за Европско финансирање и Европски програми