Студенти од Русија на Мастер студии на МСУ

На МСУ новинарите ги избраа најдобрите од истокот
6 април 2019
Отворен бизнис ден на презентација на IBA
8 април 2019

Студенти од Русија на Мастер студии на МСУ

Студенти од Русија од партнерските Универзитети на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“  се запишаа на Мастер студии на МСУ во Свети Николе.