Студенти од МСУ на фестивалот «Друзья, прекрасен наш союз!»