Студенти од Факултетот за правни науки при МСУ заедно со доц. д-р Марија Гроздановска во посета на Основен суд Битола