Студенти од Факултетот за правни науки при МСУ заедно со доц. д-р Марија Гроздановска во посета на Основен суд Битола

Почеток на настава со физичко присуство – летен семестар
30 март 2022
Нашите девојки од ЖРК Овче Поле Славјански Универзитет остварија нова победа
4 април 2022

Студенти од Факултетот за правни науки при МСУ заедно со доц. д-р Марија Гроздановска во посета на Основен суд Битола

Денес е ден на македонското правосудство. На овој ден во 1945 година е донесена Повелба на АСНОМ за устројството на редовните народни судови на Федерална Македонија и Решение на АСНОМ за создавање на Суд за судење на престапи против македонската национална чест.
По тој повод, денес студенти од Факултетот за правни науки заедно со продеканот за настава доц. д-р Марија Гроздановска остварија посета на Основен суд Битола, при која студентите се запознаа со работата на судот и начинот на неговото функционирање.