Средба со Амбасадорот на Кралството Шпанија во РСМ и иницијативи за идна соработка