Одбележување на Светскиот ден на децата со учениците од ООУ „Кирил и Методиј“ и ООУ „Гоце Делчев“