Со околу 1400 учесници заврши настанот „Денови на психологија“