Со над 10 Дедо Мразовци на мотори заврши Новогодишниот фестивал и базар