Голема посетеност на вториот ден од Новогодишниот фестивал и базар на МСУ