Се одржа вебинарот „Емоционална писменост“

Потпишан Договор за соработка со Факултетот за хотелиерство и туризам – Врњачка Бања, Универзитет во Крагуевац
28 мај 2021
Студентски блог: Патот до среќата – Марина Гоцевска
29 мај 2021

Се одржа вебинарот „Емоционална писменост“

На 27 мај 2021 со почеток од 20:00 часот во рамките на платформата за психолошка поддршка се одржа вебинарот „Емоционална писменост“.

Вебинарот го водеше проф. д-р Ѓорѓина Ќимова, од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“, а учество земаа и нашата студентка на Факултетот за психологија Јасмина Наумовска и отец Серафим.  Во практичниот дел учество земаа и нашиот студент Игор Тошев и неговата соработничка Мартина Стеванова, студентка на Музичка академија.

Зборувавме за суштинската определба на емоционалната писменост, различните аспекти на емоционалната писменост и презентиравме повеќе начини за подигање на нивото на емоционална писменост.