Се одржа работилницата „Заштита на жртвите на родово базирано насилство во Р. С. Македонија“ на МСУ во Битола