Се одржа работилница со ученици од ОУ „Св. Климент Охридски“ за различностите и посебностите на децата со попреченост по повод Меѓународниот ден на лицата со попреченост