Се одржа онлајн трибината на тема „Психосоцијална поддршка на лицата со посебни потреби и нивните семејства за разрешување на нивните проблеми и предизвици“.