Се одржа првиот дел од циклусот онлајн трибини „Криза во културата и/или култура во кризата” на тема театар