Се одржа петтото предавање од ППП – „Психотерапија и личен развој во кризи“ од проф. д-р Мирослав Пендароски